Erop Uit
DEDEMSVAART inBEELD
Instagram
Facebook
Instagram
Film en foto’s
Weersverwachting
Dedemsvaart
Weeronline.nl - Meer weer in Dedemsvaartweeronline.nl Altijd jouw weer
Agenda
© Stichting Dedemsvaart in Beeld 2012-2017
Om te zien
Berichten van/over Dedemsvaart en omgeving.

Deze kunnen en mogen door u aangeleverd worden. Stuur deze (korte) berichten graag
voorzien met foto naar dedemsvaartinbeeld@live.nl
SCHRIJVEN (1 juni)
Altijd al verhalen willen schrijven?   Zin om met je pen aan de slag te gaan?   In een inspirerende omgeving, tussen duizenden mooie verhalen, kun je kennismaken met creatief schrijven. Op donderdag 18 mei en 1 juni geeft Jacqueline Coppens, auteur van de medische thriller Evenwicht, een tweedaagse snuffelworkshop creatief schrijven.   
Plaats: Lokaal 12 Multimedia The Readshop Julianastraat 12, 7701 GL Dedemsvaart   Beide dagen van 19.30 – 20.45 uur
Een verhaal schrijven, hoe doe je dat nou eigenlijk? Door praktische opdrachten leer je de beginselen van creatief schrijven. Iedereen kan meedoen!   Koffie en thee staan klaar. Voor een pen en papier wordt gezorgd. Schrijf je nu in!   Stuur een berichtje naar gea@multimedia-shop.nl of info@jacquelinecoppens.nl voor een inschrijfformulier.
Meer informatie? gea@multimedia-shop.nl
Expositie Mia van der Molen in Lokaal12
Mia van der Molen-Schipper werd geboren in 1961 in Dedemsvaart. Als kind verhuisde ze met haar ouders naar Coevorden. In 1993 keerde ze terug naar Dedemsvaart.
Mia heeft geen vaste thema’s voor haar werk, al schildert ze wel vaak portretten, landschappen en dieren. In opdracht van de gemeente Hardenberg heeft ze het staatsieportret van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima voor de Raadszaal gemaakt.
Voor de Kotermeerstal in Dedemsvaart maakte Mia een ontwerp van het dierenleven ter plekke, dit werd samen met leerlingen van scholengemeenschap De Zeven Linden uitgewerkt en uitgevoerd. Verder geniet Mia heel erg van de enthousiaste reacties tijdens de schilderlessen en de omgang met de cursisten. Het meest bijzondere, maar ook spannende, blijft voor haar toch de reactie van mensen die komen kijken naar het resultaat van een portretopdracht. De vaak emotionele reacties zijn voor Mia de mooiste beloning voor haar werk.
Benieuwd naar Mia’s Choice, kom dan naar Lokaal12 aanvang aan de Julianastraat te Dedemsvaart
Weken van de Amateurkunst (WAK)
In de gemeente Hardenberg is van zaterdag 20 mei tot en met zaterdag 3 juni van alles te beleven op cultureel gebied tijdens de Weken van de Amateurkunst (WAK). Muziek, dans, toneel, zang én beeldende kunst; voor elk wat wils. Dit jaar voor het eerst zelfs twee weken lang. De WAK geeft inwoners van de gemeente Hardenberg de kans om zichzelf als amateurkunstenaar of -kunstvereniging te presenteren aan anderen. Nadat de WAK jarenlang door de cultuurmakelaar werd georganiseerd, neemt dit jaar de Cultuurkoepel Vechtdal het stokje over. En dat doen ze met veel enthousiasme! Er wordt een mooi programma ontwikkeld, met leuke activiteiten zoals exposities, workshops, open repetities en andere activiteiten op het gebied van muziek, dans, toneel, zang en beeldende
kunst. Het doel van de WAK is namelijk om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe leuk het is om aan amateurkunst te doen. Een aantal voorbeelden van activiteiten tijdens de WAK: Op zaterdag 20 mei kunnen geïnteresseerden op de Muziekmarkt van Jubal in Dedemsvaart een muziekinstrument uitproberen en dansen met Twirls. Op woensdag 24 mei wordt een workshop Street Painting georganiseerd op de parkeerplaats aan het Holt in Hardenberg door Tekenthuis & Tekenspoor. Donderdagavond 1 juni kan er worden meegezongen tijdens een zangworkshop voor jong en oud: “Zing vrijuit en voel je vrij om mee te zingen!” met Canta Libre op het Klepperplein in Hardenberg. Ook in de gemeenten Ommen en Dalfsen wordt dit jaar weer de Week van de Amateurkunst georganiseerd. In deze gemeenten is de WAK van 27 mei t/m 3 juni. De gemeente Hardenberg start al op 20 mei, met het HaFaBra Mega Jeugdorkest in het LOC+. Het hele programma van de WAK staat op www.vechtdalwak.nl en wordt tot 20 mei steeds bijgewerkt met nieuwe activiteiten. Het laatste nieuws staat op Facebook (Vechtdal Cultuurparels) en op Twitter (@VechtdalCultuur).
Huurders van De Veste worden ontzien door beperkte huurverhoging
Ook in 2017 kiest Woningstichting De Veste er weer voor om de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Voor álle huurders geldt dat per 1 juli de huur met 0.3% verhoogd wordt. Dit is 2,5% tot 4% lager dan wat wettelijk is toegestaan. Deze keuze is in lijn met het pas opgestelde sociale huurbeleid van de corporatie en bevestigt de sociale koers die sinds twee jaar is ingezet.
Geld om te investeren
Door de huren van alle woningen enigszins, maar wel zeer beperkt, te verhogen behoudt De Veste de financiële mogelijkheid om de verduurzaming van haar woningvoorraad door te voeren. In de komende jaren worden ruim 2.000 woningen energetisch verbeterd naar gemiddeld label B. Dit gebeurt in principe zonder huurverhoging. Hierdoor voelen de huurders de daling van de energielasten rechtstreeks in hun portemonnee. Janine Gerardts-Godderij: “We vinden dat een goede huurwoning voor iedereen betaalbaar moet zijn. Met name voor mensen die niet zo’n grote portemonnee hebben. Een minimale verhoging en door te verduurzamen draagt daar aan bij”. Ook gebruikt De Veste de huurverhoging om te investeren in de woon- en leefomgeving van de wijken waarin haar woningen liggen.
Instemming huurdersbelangenorganisaties
Zowel de corporatie als de huurdersorganisaties vinden de betaalbaarheid én de kwaliteit belangrijke thema’s. De huurdersbelangenorganisaties zijn dan ook erg blij met de beperkte huurverhoging en hebben allen ermee ingestemd.  
Huurbeleid
De lage jaarlijkse huurverhoging past in het pas opgestelde huurbeleid. Hierin staat dat de corporatie het belangrijk vindt dat alle sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor een brede doelgroep. Om te kunnen blijven investeren voert de Veste bij mutatie óók slechts beperkte huurverhogingen door. De huren komen zo nooit boven de aftoppingsgrenzen uit en blijven beschikbaar voor de primaire doelgroep. Dit is de groep huurders die in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Huurdersparticipatie
In afstemming met onze partners en huurdersvertegenwoordigers hebben wij invulling gegeven aan die nieuwe mogelijkheden die wij bieden in ons huurbeleid. Ook de komende tijd blijven wij de inbreng van onze partners een plek geven en onderzoeken we hoe wij huurdersparticipatie verder vorm kunnen geven. Zo zorgen we continue dat ons beleid aansluit bij onze huurders.
Guus Kuijer in Lokaal12 op woensdag 31 mei om 19.00 uur
Guus Kuijer is vooral bekend door zijn verhalen over de eigenzinnige Madelief en Polleke en door de doldwaze avonturen van Tin Toeval. Zijn boeken zijn vaak bekroond. Zo kreeg hij vier keer een Gouden Griffel en vijf keer een Zilveren. In 2005 werd hij bekroond met de Gouden Uil Jeugdliteratuur voor Het boek van alle dingen. In 2012 won hij als eerste Nederlander de Astrid Lindgren Memorial Award, een belangrijke internationale prijs voor kinderboekenschrijvers.

9 mei verschijnt het laatste boek uit de reeks.  De bijbel voor ongelovigen 6 Judit, Daniël, Susanna en Ester
De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Suzanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt. Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.
Kaarten €10.00 zijn verkrijgbaar bij Multimedia The Readshop- Julianastraat12- Dedemsvaart-0523612297-gea@multimedia-shop.nl
Vijf wooneenheden in voormalige basisschool Het Talent
Het college van B&W wil in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart vijf wooneenheden realiseren. De wooneenheden zijn bedoeld voor mensen die urgent een woning nodig hebben of statushouders die wachten op een reguliere huurwoning. Het gaat om een tijdelijke situatie.
Urgent woningzoekenden
In de gemeente Hardenberg zijn mensen die urgent een woning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of als gevolg van financiële problemen. Deze mensen krijgen voorrang als er bepaalde goedkope huurwoningen beschikbaar komen. Daarnaast krijgen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) door woningcorporaties in overleg met de gemeente een huurwoning toegewezen, zodat zij een snelle start kunnen maken en kunnen inburgeren.
Voldoende passende woningen
Doordat urgent woningzoekenden soms voorrang krijgen, moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een plan gemaakt om te zorgen voor voldoende passende huurwoningen voor alle doelgroepen. Onderdeel van dit plan is het geschikt maken van leegstaande panden voor de huisvesting van urgente woningzoekenden en statushouders.
Het Talent
De voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend 150 in Dedemsvaart is eigendom van de gemeente Hardenberg en staat al geruime tijd leeg. Het pand wordt momenteel beheerd en anti-kraak bewoond. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is Het Talent geschikt te maken voor tijdelijke verhuur aan urgent woningzoekenden en statushouders. Hiervoor wil het college van B&W in Het Talent vijf zelfstandige wooneenheden te realiseren. Urgent woningzoekenden uit de omgeving van Dedemsvaart en statushouders kunnen hier tijdelijk onderdak vinden totdat zij een reguliere woning hebben gevonden.
Eerste bewoners nog dit jaar

Het college van B&W vraagt een krediet aan de gemeenteraad voor de verbouwing. De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt en de omgevingsvergunning is verleend, kan de gemeente naar verwachting na de zomer starten met de verbouwingswerkzaamheden. De eerste bewoners kunnen dan nog dit jaar gehuisvest worden in Het Talent. Insteek is dat het gebouw maximaal 10 jaar verhuurd wordt. Na deze periode van tien jaar wil het college een nieuwe afweging maken over de bestemming van dit gebouw.